Toyota Land Cruiser VX 2019 có thực đáng mua với giá gần 4 tỷ ?