Toyota khẳng định khả năng vận hành bền bỉ nhất.
})();