Toyota Hùng Vương tổ chức Ngày hội "Trải nghiệm và chăm sóc xe Toyota" 21/9/2019