Toyota GranAce - chiếc MPV cở lớn anh em cùng với Alphard.
})();