Chương trình tri ân của Toyota Hùng Vương – "LÁI XE AN TOÀN, VỀ NHÀ BÌNH AN"
})();