Vios giảm giá niêm yết từ 29-40 triệu, Altis hỗ trợ trước bạ tháng 7/2019
})();