Hệ thống phanh chống bó cứng ABS ( Anti-lock Braking System )
})();