Toyota Hilux 2018 sắp về Việt Nam với thiết kế thể thao.