Mazda 3, Mazda 2 mắc lỗi " cá vàng " được triệu hồi quá muộn