Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD giúp xe ổn định hơn