Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA có cấu tạo và hoạt động như thế nào?