Tại sao Toyota Vios, Innova, Wigo tiếp tục đứng đầu doanh số tháng 3